top of page

O knihovně

Přečtěte si něco z historie (nejen) naší knihovny. Knihy mají u nás v České republice skutečně zajímavou historii a je škoda, že se o ní neví více. Pojďte se tedy trochu vzdělat :-)

Najdete zde také raritní informace z historie naší knihovny v Okrouhlé a představíme vám naší paní knihovnici Evu Kraumanovou.

65

let historie

8

přednášek do roka

426

výpůjček za rok

1276

publikací k zapůjčení

Historie knihoven obecně

Počátky knihoven lze vysledovat již ve starověku. Archivy a tehdejší sbírky knih lze považovat za první knihovny. Ve středověku pak knihovnickou funkci převzaly křesťanské kláštery.

 

Na území českých zemí vznikla první klášterní knihovna na konci 10. století v břevnovském klášteře. Po vynálezu knihtisku na přelomu 15. a 16. století dochází k rozšíření soukromých knihoven. Na konci 18. století vznikají v důsledku rušení významného množství klášterů knihovny veřejné, v období národního obrození pak také knihovny muzejní a čtenářské spolky.

Historie
Historie naše k.

Historie naší knihovny

Knihovnu v naší obci máme již 65 let. První knihy jsme získali darem z různých knihoven nebo nákupem. V 70. letech byla knihovna poprvé zrekonstruována a proběhla u nás první beseda s promítáním filmu. Od roku 1998 probíhala obnova knihovního fondu, která byla ukončena v roce 2012. Velmi důležitým rokem pro naší knihovnu byl rok 2018, kdy jsme získali dotaci a za velké podpory naší obce mohlo vzniknout samostatné dětské oddělení. Dnes u nás najdete 1276 publikací a tím rozhodně nekončíme.

V roce 1955 byla zřízena Obecní lidová knihovna v čp. 98. Knihy pocházely z darů různých knihoven ve vnitrozemí a z nákupů. Později byla přemístěna postupně do čp. 89, 36 a 11. Až do roku 1963 knihovnu vedl pan Poláček.

1955

1955

1960

1960

V roce 1960 si vypůjčilo 56 čtenářů 1700 svazků. Z těchto 56 čtenářů bylo 39 dětí do 14 let.

23. 10. 1972 byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná knihovna. Pro získání více čtenářů uspořádala obec v roce 1973 besedu s promítáním filmu. Občané byli informováni o nových knihách. Starým občanům  knihy doručovali  pionýři.

1972

1972

1973

1973

V letech 1973/74 vede knihovnu paní Vyhnánková, v letech 1974/75 pan Drn.

V roce 1977 byla naše knihovna oceněna jako vzorná.

1977

1977

1979

1979

Roku 1979 převzala funkci knihovníka paní Hájková.

V roce 1992 byla v přízemí budovy čp. 11 (dnešní ZŠ a MŠ) zahájena renovace všech místností, proto byla knihovna z čp. 11 přestěhována do bývalé zasedací místnosti Kulturního domu ( dnes budova Obecního úřadu) na 1. poschodí. Knihovnicí je stále paní Hájková.

1992

1992

1998

1998

V listopadu 1998 se stává knihovnicí paní Libuše Poljaková. V její péči je knihovna až do roku 2012. V tomto období proběhla za pomoci Okresní knihovny v České Lípě obnova knihovního fondu.

V průběhu roku 2012 nastoupila na místo knihovnice Eva Kraumanová.

2012

2012

2018

2018

V roce 2018 požádala knihovna o dotaci Ministerstva kultury ČR z programu Veřejné informační služby knihoven. Díky této dotaci a velké podpory obce byla knihovna v roce 2019  rozšířena o dětské oddělení. Součástí tohoto projektu byla i promítací technika (dataprojektor, plátno, notebook). 

Naše knihovna dnes

Najdete nás v budově obecního úřadu, která nedávno prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Prostory knihovny byly vybaveny na míru vyrobenými regály i dalším nábytkem. Díky tomu se naše knihovna stala prostředím vhodným k posezení a odpočinku nebo přemýšlení a tvoření. Návštěvníkům je k dispozici také nový počítač, který můžou využít pro zábavu i k vyhledávání informací. To nejdůležitější je ale široká nabídka čtiva. 

Představení knihovnice Evy Kraumanové

Naši paní knihovnici Evu Kraumanovou si pro vedení knihovny vybrala sama obec v roce 2012. Jak o sobě sama říká, od mládí ráda čte a to vše, vždy a všude.  Troufáme si říct, že je to skutečně člověk na svém místě. Během své 40 leté praxe na 1. stupni základní školy vždy děti vedla k četbě. Protože čtení obohacuje slovní zásobu, rozšiřuje znalosti a vědomosti. A to nejen u dětí. :-)

Sama považuje knihovnu za velmi důležité místo v obci, protože právě zde se můžeme setkat, popovídat si, ale i všemu uniknout.

Paní Kraumanová ráda pořádá zajímavé akce pro děti i dospělé, inspirací jí jsou společná setkání s ostatními knihovníky z okresu Česká Lípa.

knihovnice%20foto_edited.png
Představení
bottom of page